ראש העין

בית פרטי של משפחה מקסימה, שביקשה משהו שונה, משהו אחר, משהו שהוא בדיוק האופי שלהם.